Internationale onderzoeksgroep 'Move in age'

In 2016 hebben prof. dr. Ivan Bautmans (Vrije Universiteit Brussel), dr. Hans Hobbelen (Hanzehogeschool Groningen) en prof. dr. Sytse Zuidema (UMCG Groningen) het initiatief genomen om een Internationale onderzoeksgroep op te richten met als doel het onderzoek naar bewegingsstoornissen bij veroudering en in het bijzonder paratonie verder vorm te geven. Deze International Joint Research Group (IJRG) ‘Move in Age’ heeft sindsdien 8 wetenschappelijke artikelen op dit thema geschreven en heeft geresulteerd in een dubbelpromotie(over paratonie en Advanced Glycation Endproducts (AGE’s)) van dr. Hans Drenth aan zowel de Vrije Universiteit Brussel als aan de Rijks Universiteit Groningen.

'Move in age'

Het internationale onderzoeksproject Movement-Related impairment in Ageing, kortweg ‘Move in Age’, draagt bij aan een brede en interdisciplinaire benadering van bewegingsstoornissen bij ouderen. In de eerste 3-5 jaar lag de focus op de bewegingsgerelateerde beperkingen die optreden bij patiënten met dementie. Het programma zal worden uitgebreid naar bewegingsgerelateerde stoornissen in de context van andere geriatrische ziektebeelden. De eerste onderzoekslijn zal gericht zijn op onderliggende pathofysiologische mechanismen, de gevolgen ervan bij functionele achteruitgang en de ontwikkeling van preventieve en therapeutische strategieën om paratonie bij patiënten tegen te gaan.

Vraagstelling;

  1. Welke mechanismen spelen een rol bij de pathogenese van paratonie?
  2. Welke instrumenten en technieken zijn valide en objectief om de ernst van paratonie vast te leggen en te meten?
  3. Welke interventies zijn effectief?

Doel;

Onderzoek naar paratonie moet een brug slaan tussen verschillende onderzoeksvragen, gebieden, technieken en disciplines. Om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren, is intensieve samenwerking tussen verschillende onderzoeksgebieden noodzakelijk.

Resultaten;

Bijdragen aan de kennis rondom de oorzaak, het betrouwbaar meten en hiermee onderzoek kunnen doen naar effectieve interventies m.b.t. paratonie. Op dit moment heeft dit project geresulteerd in zeven internationale publicaties op het gebied van paratonie.

Valorisatie;

Ondanks het feit dat paratonie uiteindelijk vrijwel alle mensen met dementie treft en leidt tot verwoestende gevolgen voor de gezondheid en een slechte kwaliteit van leven, is deze aandoening niet goed bekend bij clinici en onderzoekers. Bovendien zijn op onderzoek gebaseerde gegevens schaars en ontbreken klinische richtlijnen. Met dit project verduurzamen we onderzoek naar motorische stoornissen bij veroudering, dementie en specifiek paratonie, zodat effectieve interventies ontwikkeld kunnen worden die bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van leven van patiënten en mantelzorgers en vermindering van zorgzwaarte bij professionals.

Impact;

Op dit moment zijn er geen effectieve interventies bij paratonie. Deze IJRG is een internationaal erkende groep die zich bezighoudt op dit gebied. Resultaten vanuit dit onderzoeksproject dragen internationaal bij aan verder onderzoek naar effectieve interventies.