dr. Marlies Feenstra
UMCG Groningen

Achtergrond en Affiliatie
Bewegingswetenschapper, Klinisch Epidemioloog

Universitair Netwerk Ouderenzorg Universitair Medisch Centrum Groningen (UNO-UMCG), Afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Groningen, Nederland.

Toelichting
Marlies Feenstra is werkzaam bij het UNO-UMCG als senior onderzoek van de themagroep pijn, functioneren en welbevinden. In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit de praktijk, waaronder specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en bewegingsagogen coördineert zij onderzoeken rondom deze thema’s in de verpleeghuissetting. Paratonie is één van de onderwerpen die zij, bij voorkeur samen met studenten, in de lopende onderzoeksprojecten verder wil onderzoeken.

Link webpagina
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/pijn-functioneren-en-welbevinden