Volgende

Prof. dr. Ivan Bautmans
Vrije Universiteit Brussel

Prof. dr. Ivan Bautmans studeerde af als Kinesitherapeut (Universitaire Masteropleiding aan de Vrije Universiteit Brussel) in 1995 en startte meteen als deeltijds kinesitherapeut in een woonzorgcentrum. In 1997 behaalde hij het diploma Master Na Master in de Manuele Therapie aan de Vrije Universiteit Brussel en bouwde een eigen praktijk uit voor manuele therapie te Brussel. Daarnaast begon hij in 1999 als wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel en in 2004 behaalde hij een doctoraat in de Medische Wetenschappen (PhD). Sinds 2010 heeft hij zich voltijds toegewijd aan wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van academisch onderwijs. Thans is hij voltijds gewoon hoogleraar aan de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit Brussel binnen het vakgebied Gerontologie. Hij leidt er de vakgroep Gerontologie alsook de onderzoeksgroep Frailty in Ageing.

Naast zijn aanstelling aan de Vrije Universiteit Brussel is Ivan wetenschappelijk adviseur aan SOMT University of Physiotherapy, waar hij PI is van de Fatigue Resistance AMErsfoort (FRAME) studie en de AMersfoort COhort study on functional decline, Healthy ageing & Frailty (AMCOHF) studie. Hij is bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (www.geriatrie.be) en stichtend bestuurslid van de Belgian Ageing Muscle Society (www.ageingmuscle.be). Ivan maakt ook deel uit (member elect) van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Ivan is expert in het bio-gerontologisch onderzoek en focust zich op sarcopenie, inflammatie en fysieke training bij ouderen. Zijn onderzoek naar spiervermoeibaarheid en frailty werd beloond met 6 wetenschappelijke prijzen, waarvan de 3 meest prestigieuze gerontologische prijzen van België. Hij verwierf nationale en internationale projectfinanciering van o.a. FWO, EU (FP7, AAL), Willy Gepts, WCF. Aan de Vrije Universiteit Brussel leidt hij een interdisciplinair onderzoeksprogramma naar Active & Healthy Ageing en een strategisch onderzoeksprogramma naar de ontstekingsremmende effecten van fysieke oefening bij oudere personen. Hij publiceerde 137 artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften (ISI WoS H-index = 38), en is promotor van 15 succesvol verdedigde en 9 lopende doctoraten.