Interventies

In een vroege fase waarin sprake is van meebewegen (facilitory paratonia) en bij beginnend tegenbewegen (oppositional paratonia) worden, zover wij weten, geen interventies toegepast. Mogelijk dat in deze fase waarbij het valgevaar is toegenomen wel valpreventie ingezet kan worden.

Interventies in de praktijk

Bij meer ernstige oppositional paratonia worden in de praktijk verschillende interventies toegepast zoals ondersteunende materialen, PDL, botox-injecties, schommelende bewegingen (harmonische technieken), massage, warm water baden, warmte applicaties, snoezelen en nog andere technieken om ontspanning te bevorderen echter de meeste interventies zijn wetenschappelijk niet onderzocht op het effect op paratonie of slechts op zeer beperkte schaal waardoor overtuigend wetenschappelijk bewijs voor al deze interventies ontbreekt.

Interventies op maat

Belangrijk is wanneer een interventie wordt toegepast dat dit op maat wordt aangeboden, passend bij de doelen die gesteld worden en dat het effect van de interventie goed en methodisch wordt gemonitord d.m.v. valide en betrouwbare meetinstrumenten.

Bewegen als medicijn

Er is veelbelovend bewijs voor een positief effect van oefentherapie bij mensen met dementie op het verbeteren van ADL en cognitie. Bovendien is aangetoond dat de zorglast van mantelzorgers significant lager wordt als gevolg van deze oefentherapie, vooral als de mantelzorger zelf bij de oefentherapie wordt betrokken. Over het geheel genomen is het van belang in multidisciplinair verband samen met patiënt en familie creatief te zoeken naar mogelijkheden voor welzijn en comfort, die individueel heel verschillend zijn.

Onderzoeksagenda

Onze onderzoeksgroep heeft de laatste 10 jaar, als enige ter wereld, het fenomeen paratonie onderzocht met al resultaat een consensus definitie, een meetinstrument om paratonie te meten, meer inzicht in de pathogenese en er is aangetoond dat passief bewegen bij ernstige paratonie geen meerwaarde heeft. Echter er zijn ook nog heel erg veel vragen. In een systematic review in 2020 hebben we de onderzoeksagenda als volgt verwoord;

  1. Meer onderzoek is nodig naar de pathogenese van paratonia.
  2. Validatie en verbeteren van de meetinstrumenten en technieken om paratonie en de ernst van paratonie in kaart te brengen. Hierbij is het ook van belang om veranderingen in de tijd goed te kunnen detecteren om effecten van interventies te kunnen meten.
  3. Methodologisch sterke klinische trials opzetten om inzicht te krijgen in de effecten van interventies

Over paratonie is nog veel onbekend. Daar willen wij verandering in brengen.

Deel uw ervaringen