dr. Hans Drenth
Hanzehogeschool Groningen / ZuidOostZorg

Hans Drenth is lector “Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen” in het lectoraat “Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing” aan de Hanzehogeschool Groningen. Zijn onderzoek richt zich op effectieve strategieën voor kortdurende opname, zoals geriatrische revalidatiezorg en/of gespecialiseerde zorg vanuit het verpleeghuis voor thuiswonende ouderen. Het doel hiervan is om (pre)kwetsbare ouderen langer en vooral beter thuis te laten blijven wonen met behoud van functionele capaciteit en autonomie. Maatregelen op het gebied van bewegen, voeding en in het psychosociale domein zijn belangrijke strategieën om het proces van kwetsbaarheid te beïnvloeden. Een brede, integrale aanpak, en interprofessionele samenwerking is hierbij essentieel.

Hans is gespecialiseerd in de motorische functies van ouderen en mensen met dementie, en paratonie in het bijzonder. Hij behaalde een dubbel doctoraat aan de RU Groningen en de VU Brussel op het proefschrift “Motor function, paratonia and glycation cross-linked in older people”. Uit dit promotieonderzoek is de internationale gezamenlijke onderzoeksgroep ‘Movement-Related impairment in Ageing’, kortweg ‘Move in Age’ ontstaan.

Hans heeft een achtergrond als geriatrie fysiotherapeut en is coördinator wetenschap en onderzoek bij ZuidOostZorg, een zorg- en kenniscentrum voor de ouderenzorg in Friesland.

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/profielen/lectoren/hans-drenth
https://www.zuidoostzorg.nl/onderzoek